כותרת
> C;
1/1
מדורים נוספים

הזכות לקבל טיפול רפואי נאות

גולן מדורים נוספיםפורסם: 17.06.18 , 08:44ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:


חוק זכויות החולה התשנ"ו – 1996 חל על כל אדם המבקש לקבל טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ללא הבדל דת, מין, גזע, לאום, ארץ מוצא, גיל או כל סיבה אחרת.
סעיף 5 לחוק קובע כי הצוות הרפואי מחוייב להעניק למטופל יחס אדיב, הוגן, ושירות רפואי טוב.
בין הזכויות של המטופלים על פי חוק זה: הזכות של מטופל לקבל מידע על זהותו ותפקידו של כל מי שמטפל בו, הזכות לנוכחות מלווה במהלך הבדיקות והטיפולים השונים, הזכות לקבל חוות דעת שניה וחובה שמוטלת על הגורם המטפל והמוסד הרפואי לסייע למטופל ולשתף פעולה על מנת לאפשר למטופל מימוש זכות זו.
 
הצוות הרפואי נדרש למסור למטופל את מלוא המידע על מצבו, הטיפולים הצפויים ומהותם, הסיכונים ותופעות הלוואי של כל טיפול ובדיקה, וסיכויי ההצלחה של כל אחד מסוגי הטיפול השונים.
 
הצוות הרפואי מחוייב לשמור על סודיות מלאה בכל מה שקשור למצבו הרפואי של המטופל.
 
זכות חשובה ביותר היא הבטחת המשך נאות של הטיפול הרפואי כאשר המטופל עובר למטפל אחר או למוסד רפואי אחר.
כך למשל משרדנו טיפל בחייל שנפגע בתאונת דרכים בזמן היותו בחופשה מאושרת מצה"ל.
החייל אושפז והיה אמור להשתחרר משירות חובה בצה"ל שלא בפניו בעודנו מאושפז, עם פרופיל 21.
עורך דין מצוות המשרד פנה באופן דחוף לאגף שיקום נכים במשרד הביטחון על מנת להבטיח לחייל רצף טיפולי ומעבר חלק בין הטיפול בחייל ע"י גורמי צה"ל להמשך הטיפול ע"י משרד הבטחון.
 
סע' 3 (א) לחוק קובע כי "כל נזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו בהתאם לכל דין ... במערכת הבריאות בישראל"
זכות זו נשמעת כמובנת מאליה, אך בפועל זה לא תמיד כך.
לאחרונה (9.5.18) ניתן פסק דין בבית משפט השלום בבאר שבע בת.א. (ב"ש) 55109-05-13 ניסים ברנס נ' מדינת ישראל שבו התקבלה התביעה לפיצוי של תובע בשל אי קבלת טיפול רפואי כנדרש בעת שהותו בבית הסוהר.
בית המשפט קבע כי כאשר המדינה מחזיקה אדם במעצר או במאסר מוטלת על המדינה אחריות לדאוג לשלומם של האנשים הנמצאים במשמרתה והנמצאים תחת חסותה, הן בהיבט הפיזי והן בהיבט הנפשי.
מצב שבו ידו של אדם נתונה בסד גבס והוא אינו יכול לראות רופא תקופה של מעל שלושה שבועות אינה מתקבלת על הדעת.

לאתר של עורך דין רונן לפיד>>