כותרת
> C;
1/1
מדורים נוספים

מה קורה כאשר לא משלמים לפועל את שכרו?

גולן מדורים נוספיםפורסם: 27.05.18 , 09:50ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

כזה היה בדיוק המקרה שהגיע למשרדנו.
מדובר היה בחשמלאי אישר ביצע עבודות חשמל מורכבות בבנין בן מספר קומות, שכר עבודתו שולם באופן חלקי בלבד, ונותר חוב של בעל הבנין בגובה עשרות אלפי שקלים.
משרדנו הגיש בשם החשמלאי תביעה לבית המשפט.
לאחר הגשת כתב הגנה שבו טען הנתבע שהחשמלאי חייב לו כספים עבור דמי שכירות ויש לקזז סכומים אלה מהתמורה המגיעה לו בגין העבודות שביצע, וכן טענות שונות לגבי טיב העבודה ומשך ביצוע העבודות, נקבע דיון במעמד שני הצדדים.
בעדותו של בעל הבנין אשר נחקר חקירה נגדית ע"י עו"ד מנוסה מטעם משרדינו, נתגלו סתירות שונות, ובלשון עדינה, עדותו היתה בלתי אמינה.
בהמלצת בית המשפט מונה מומחה מטעם בית המשפט, מהנדס אשר יחווה את דעתו באשר לשווי העבודות שהלקוח שלנו ביצע בבנין.
לאחר שהמומחה העריך בחוות דעתו את שווי עבודות החשמל שהלקוח שלנו ביצע עבור הנתבע, המשיכו ההליכים בתיק, בית המשפט הורה על הגשת תצהירים, גילוי מסמכים, נערך דיון הוכחות והוגשו סיכומים.
מובן שבדיון בפני בית המשפט עלתה טענת קיזוז דמי השכירות.
לשם הוכחת טענה זו נעזר הנתבע בחוות דעת שמאי מקרקעין אשר העריך את דמי השכירות הראויים.
בזכות העבודה המשפטית של צוות המשרד, אשר הציג בפני בית המשפט את הבקיעים בגרסתו של הנתבע, טענותיו של בעל הבנין בענין השכירות הופרכו כליל.
בית המשפט קיבל במלואן את טענותיו של הלקוח שלנו, ובפסק דינו קיבל את התביעה, חייב את הנתבע לשלם עבור ביצוע עבודות החשמל שבוצעו בבנין שבבעלותו בהתאם להערכת המומחה מטעם בית המשפט וזאת בצירוף ריבית והצמדה.
בנוסף לכך חויב הנתבע בתשלום שכר טרחת עו"ד, ותשלום מלוא שכרו של המומחה מטעם בית המשפט.