כותרת
> C;
1/1
טיולים ותיירות

מרגיעים את הרוחות

גולן טיולים ותיירותפורסם: 12.06.17 , 10:56ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
נושא הקמת טורבינות הרוח בגולן עלה לסדר היום וגרם לחששות בקרב תושבים אשר בסמוך ליישוביהם אמורות לקום טורבינות רוח. עד כה רק תכנית אחת אושרה ויתר התכניות נמצאות בתכנון ראשוני. מהם התוכניות הקיימות? באיזה שלב נמצאות? מה עמדת המועצה ולאן נושבת הרוח בגולן בהקשר של אנרגיות מתחדשות? כל המידע בכתבהבשבועות האחרונים, עלה לסדר היום בגולן נושא טורבינות הרוח. תחום האנרגיה המתחדשת נדון בגולן כבר משנת 2010, לאחר החלטת ממשלה משנת 2009 בנושא אנרגיה מתחדשת. ההחלטה קבעה את שנת 2020, כיעד בו 10% ממערך ייצור האנרגיה של מדינת ישראל יסופקו ממקורות אנרגיה מתחדשים - פוטו-וולטאי, תרמו-סולארי, רוח וביו-גז. 
במסגרת ההחלטה, קידמה ומקדמת הממשלה תכנית מתאר ארצית לקידום אנרגיה חלופית. בעקבות החלטת הממשלה, פנו יישובים בגולן למועצה בבקשה לסייע בהליכים להקמת טורבינות רוח על שטחים חקלאיים, כחלק מתכנית כוללת ליצור אנרגיה מתחדשת ולהפקת תועלת כלכלית לצד אנרגיה ירוקה. לאור זאת, החליטה המועצה האזורית גולן לקדם תכנית כוללת לאנרגיה מתחדשת בגולן. התכנית תגדיר את השטחים המאפשרים הקמת מתקני אנרגיה שבתחום המועצה. זאת, תוך שמירה על צביונו של הגולן, עמידה בתקנים בין-לאומיים, שמירה על שטחים פתוחים בעלי ערכיות נופית גבוהה ומתן אפשרות לשימושי קרקע וייעודי פיתוח אחרים. 
תכנית-האב כללה מפת שטחי איתור לאנרגיות מתחדשות, כדי למנוע מצב בו ייקבעו אזורי הטורבינות על ידי יזמים וגורמים חיצוניים ועל מנת לעשות זאת בצורה מבוקרת, מותאמת לתכנית-האב לשטחים פתוחים, ובוחנת ערכים אקולוגיים, נופיים וערכיים בגולן. התכנית גובשה במשך שנתיים וכללה תסקיר סביבתי, שבוחן את ההשפעה של הקמת החוות על מגוון רחב של נושאים, ההשפעה על מסלולי נדידת הציפורים, למשל. התכנית קיבלה את הסכמת המשרד להגנת הסביבה והגופים הירוקים. 
תכנית-האב לאנרגיה מתחדשת הוצגה בפני הנהלת המועצה, מליאת המועצה, הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ופורסמה בהרחבה לידיעת התושבים, בעיתון "ארץ הגולן", בשנת 2014 ובאתר המועצה באינטרנט, כולל מפה ובה אזורי החיפוש המותרים להקמת אנרגיות חלופיות. מפה זו מונעת אפשרות להקים פרויקטים לייצור של אנרגיות חלופיות במרבית שטח הגולן ומכווינה את היישובים והיזמים לאתר שטח בצד המזרחי של הגולן בלבד ובאזורים מוגדרים. 

יאושרו - תכניות שיעמדו בתנאים
תכנית אחת בלבד עברה את כל ההיתרים ואושרה בגופי התכנון - חוות עמק הבכא. מדובר בתכנית שקידמה חברת "עמק הבכא" עם יישובים בצפון הגולן, להם יש שטחים חקלאיים באזור, ל-41 טורבינות רוח. התכנית נמצאת בשלבי תכנון כבר מעל לעשר שנים ובשלב ראשון, הוגשה בקשה להיתר להצבת 31 טורבינות. לאחרונה, התקיימו מספר שיחות עם נציגי אל-רום ואסיפת תושבים, בהשתתפות ראש המועצה, אלי מלכה ונציגי היזמים. התהליך הניב פנייה של קיבוץ אל-רום להרחקת חמש טורבינות, הנמצאות במרחק של 800-1400 מ' מקו הבתים. ראש המועצה קיבל את פניית הקיבוץ בהבנה ובהסכמה רבה, בעיקר לאור האפשרות של פגיעה נופית ועל מנת למנוע את החרדה המיותרת שהתעוררה בעקבות שמועות רבות, שרובן חסרות בסיס מקצועי ומחקרי. בימים אלו, מתנהל משא ומתן מול היזמים והיישובים הרלוונטיים, על מנת להגיע להסכמות ולהרחיק את הטורבינות. 
יתר התכניות של היישובים עם חברה יזמית נמצאות בשלבי תכנון מאוד ראשוניים: תת"ל 77 - "עמק הרוחות", באזור אורטל-בנטל, כ-32 טורבינות; תת"ל 78 - "רוח בראשית", באזור תל פארס, כ-51 טורבינות ותת"ל 47, באזור ברכת רם, כ-100 טורבינות.
 

 
ראש המועצה, אלי מלכה: "אני שומע את הדאגה של תושבים ביישובים בצפון הגולן מפגיעה אפשרית, אם בנוף ואם באיכות חיי התושבים. למעט תכנית אחת, באזור עמק הבכא, אזור קיבוץ אל-רום, אין אף תכנית מאושרת ולא תהיה כזו, אלא לאחר שנלמד את הנושא לעומק, נגבש את עמדת הגולן ונפעל בהתאם. 
"אנו מגבשים את עמדת המועצה, לאחר בחינת סוגיות שונות, ביניהן מרחק ההצבה מהיישובים, הכמות של טורבינות הרוח, אזורי החיפוש ועוד. את המלצות הצוות נפרסם לציבור ונאשר במליאת המועצה. הרצון של הממשלה ונכונות המועצה לסייע ליישובים לקדם תכניות כלכליות, אינם עומדים מעל האינטרס שלנו לשמירה על הגולן ועל איכות חיי תושביו ועל כן נפעל לקדם רק תכניות שיעמדו בתנאים אלו".

איזון נכון בין פיתוח ושימור
חשוב להבהיר שבתכנית "עמק הבכא", הזמן הקרוב ביותר להצבה של טורבינות תהיה בעוד כ- 3 עד 4 שנים לפחות. יתר החוות, שעדיין לא נידונו באופן מפורט ולא אושרו בשום ועדה, אם יאושרו, יעברו עוד שנים רבות עד להצבה בפועל של טורבינות. 
אלי מלכה פנה במכתב למרכזי המשקים ביישובים, שיימנעו בשלב זה מקידום תכניות מול חברות יזמיות, עד שתגובש עמדת המועצה. 
מנהל היחידה לשטחים פתוחים, קובי גביש: "אנרגיה מתחדשת היא תחום שמתפתח כבר שנים רבות בכל העולם והפך להיות חלק בלתי נפרד מייצור האנרגיה במדינות העולם המערבי. מדינת ישראל הצטרפה רק בשנים האחרונות למגמה העולמית הירוקה ופרויקטים של פיתוח אנרגיית רוח נותנים מענה אסטרטגי לאומי למדינת ישראל. אין עוררין על חשיבות ייצור אנרגיה ממשאבי טבע בלתי מתכלים, כמו רוח ושמש, לעומת תחנות כוח מופעלות פחם. כדי להמשיך ולשמור על איזון נכון בין פיתוח ושימור בגולן, הוקם צוות שמטרתו לבדוק את ההיבטים השונים הקשורים ביישום התכניות הארציות באזור הגולן. 
"התכניות הארציות הקשורות לאנרגיה מתחדשת מחייבות את כל אחד מהיזמים להתייחס להיבטים שונים כמו: בחינה נופית סביבתית, בחינת ההשפעה על בעלי כנף, בחינת ההשפעה על פעילות מערכת הביטחון, בחינת מפלסי הרעש, פירוק, פינוי ושיקום. אנו נוסיף לכך את ההמלצות שיתגבשו בצוות של הגולן".
בנוסף לכך, עוסקת המועצה בנושא נוסף הקשור לאנרגיה מתחדשת, בצדו המזרחי של הגולן - קו ההולכה של החשמל שייוצר בטורבינות הרוח, שאמור להגיע לגליל ומשם, דרומה. 
"גם בתחום זה נעמוד על כך שקווי החשמל לא יעברו בקרבת היישובים ונמזער את הנזק הנופי", מסכם אלי מלכה.

אולי יעניין אותך גם
מזג אוויר מושלם לטיולים: צאו לבקר באתרי רשות הטבע והגנים
נושא הקמת טורבינות הרוח בגולן עלה לסדר היום וגרם לחששות בקרב תושבים אשר בסמוך ליישוביהם אמורות לקום טורבינות רוח. עד כה רק תכנית אחת אושרה ויתר התכניות נמצאות בתכנון ראשוני. מהם התוכניות הקיימות? באיזה שלב נמצאות? מה עמדת המועצה ולאן נושבת הרוח בגולן בהקשר של אנרגיות מתחדשות? כל המידע בכתבה
74 שנות עצמאות למדינת ישראל
נושא הקמת טורבינות הרוח בגולן עלה לסדר היום וגרם לחששות בקרב תושבים אשר בסמוך ליישוביהם אמורות לקום טורבינות רוח. עד כה רק תכנית אחת אושרה ויתר התכניות נמצאות בתכנון ראשוני. מהם התוכניות הקיימות? באיזה שלב נמצאות? מה עמדת המועצה ולאן נושבת הרוח בגולן בהקשר של אנרגיות מתחדשות? כל המידע בכתבה
חידוש מערך ההיסעים לנחל כזיב בחול המועד פסח 2022
נושא הקמת טורבינות הרוח בגולן עלה לסדר היום וגרם לחששות בקרב תושבים אשר בסמוך ליישוביהם אמורות לקום טורבינות רוח. עד כה רק תכנית אחת אושרה ויתר התכניות נמצאות בתכנון ראשוני. מהם התוכניות הקיימות? באיזה שלב נמצאות? מה עמדת המועצה ולאן נושבת הרוח בגולן בהקשר של אנרגיות מתחדשות? כל המידע בכתבה
מזג אוויר מושלם לטיולים: צאו לבקר באתרי רשות הטבע והגנים
נושא הקמת טורבינות הרוח בגולן עלה לסדר היום וגרם לחששות בקרב תושבים אשר בסמוך ליישוביהם אמורות לקום טורבינות רוח. עד כה רק תכנית אחת אושרה ויתר התכניות נמצאות בתכנון ראשוני. מהם התוכניות הקיימות? באיזה שלב נמצאות? מה עמדת המועצה ולאן נושבת הרוח בגולן בהקשר של אנרגיות מתחדשות? כל המידע בכתבה
74 שנות עצמאות למדינת ישראל
נושא הקמת טורבינות הרוח בגולן עלה לסדר היום וגרם לחששות בקרב תושבים אשר בסמוך ליישוביהם אמורות לקום טורבינות רוח. עד כה רק תכנית אחת אושרה ויתר התכניות נמצאות בתכנון ראשוני. מהם התוכניות הקיימות? באיזה שלב נמצאות? מה עמדת המועצה ולאן נושבת הרוח בגולן בהקשר של אנרגיות מתחדשות? כל המידע בכתבה
חידוש מערך ההיסעים לנחל כזיב בחול המועד פסח 2022
נושא הקמת טורבינות הרוח בגולן עלה לסדר היום וגרם לחששות בקרב תושבים אשר בסמוך ליישוביהם אמורות לקום טורבינות רוח. עד כה רק תכנית אחת אושרה ויתר התכניות נמצאות בתכנון ראשוני. מהם התוכניות הקיימות? באיזה שלב נמצאות? מה עמדת המועצה ולאן נושבת הרוח בגולן בהקשר של אנרגיות מתחדשות? כל המידע בכתבה
פסח 2022 בראש הנקרה – מטיילים עם 'משה רבנו' ו'המלך פרעה', סיורי עששיות, ועוד הפתעות
נושא הקמת טורבינות הרוח בגולן עלה לסדר היום וגרם לחששות בקרב תושבים אשר בסמוך ליישוביהם אמורות לקום טורבינות רוח. עד כה רק תכנית אחת אושרה ויתר התכניות נמצאות בתכנון ראשוני. מהם התוכניות הקיימות? באיזה שלב נמצאות? מה עמדת המועצה ולאן נושבת הרוח בגולן בהקשר של אנרגיות מתחדשות? כל המידע בכתבה
מסלול טיול לכל המשפחה ב'שביל סובב כינרת'
נושא הקמת טורבינות הרוח בגולן עלה לסדר היום וגרם לחששות בקרב תושבים אשר בסמוך ליישוביהם אמורות לקום טורבינות רוח. עד כה רק תכנית אחת אושרה ויתר התכניות נמצאות בתכנון ראשוני. מהם התוכניות הקיימות? באיזה שלב נמצאות? מה עמדת המועצה ולאן נושבת הרוח בגולן בהקשר של אנרגיות מתחדשות? כל המידע בכתבה
שבוע שמירת הטבע 2022, יצוין השנה בסופי השבוע בין ה-18 ל-26 בפברואר – בסימן פרחי בר וצמחים בסכנת הכחדה
נושא הקמת טורבינות הרוח בגולן עלה לסדר היום וגרם לחששות בקרב תושבים אשר בסמוך ליישוביהם אמורות לקום טורבינות רוח. עד כה רק תכנית אחת אושרה ויתר התכניות נמצאות בתכנון ראשוני. מהם התוכניות הקיימות? באיזה שלב נמצאות? מה עמדת המועצה ולאן נושבת הרוח בגולן בהקשר של אנרגיות מתחדשות? כל המידע בכתבה
טעמים בעמקים
נושא הקמת טורבינות הרוח בגולן עלה לסדר היום וגרם לחששות בקרב תושבים אשר בסמוך ליישוביהם אמורות לקום טורבינות רוח. עד כה רק תכנית אחת אושרה ויתר התכניות נמצאות בתכנון ראשוני. מהם התוכניות הקיימות? באיזה שלב נמצאות? מה עמדת המועצה ולאן נושבת הרוח בגולן בהקשר של אנרגיות מתחדשות? כל המידע בכתבה
סקר מעיינות אגן הכינרת
נושא הקמת טורבינות הרוח בגולן עלה לסדר היום וגרם לחששות בקרב תושבים אשר בסמוך ליישוביהם אמורות לקום טורבינות רוח. עד כה רק תכנית אחת אושרה ויתר התכניות נמצאות בתכנון ראשוני. מהם התוכניות הקיימות? באיזה שלב נמצאות? מה עמדת המועצה ולאן נושבת הרוח בגולן בהקשר של אנרגיות מתחדשות? כל המידע בכתבה
רוח של סתיו: יוצאים לטייל באתרי רשות הטבע והגנים
נושא הקמת טורבינות הרוח בגולן עלה לסדר היום וגרם לחששות בקרב תושבים אשר בסמוך ליישוביהם אמורות לקום טורבינות רוח. עד כה רק תכנית אחת אושרה ויתר התכניות נמצאות בתכנון ראשוני. מהם התוכניות הקיימות? באיזה שלב נמצאות? מה עמדת המועצה ולאן נושבת הרוח בגולן בהקשר של אנרגיות מתחדשות? כל המידע בכתבה