כותרת
> C;
1/1
עסקים

על מי האחריות לקיום הבטיחות והגהות במפעל

גולן עסקיםפורסם: 03.03.23 , 10:26ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

קיום הבטיחות והגהות בכל מפעל מהווה דבר חשוב ביותר. באופן כללי, אחראיות לקיום הבטיחות במפעל וכן לקיום חוקי ותקנות הבטיחות והבריאות מוטלת על המעביד.
המעביד יכול להיות גם "תופש המפעל" שזה אומר למעשה כי הוא האדם שמנהל את המפעל בפועל אך הוא איננו הבעלים שלו.
במידה ומעשה או מחדל כלשהו אשר תופש המפעל אחראי להם על פי חוק בוצעו על ידי עובד, האחראיות תחול גם על העובד.
המשפט המדובר נכון במיוחד בכל הנוגע לעובדים אשר הפרו תקנות שונות אשר חלות עליהם. בעל המפעל נושא באחראיות הכוללת לעבירה אלא אם כן הוא מוכיח כי הוא נקט בכלל האמצעים הרלוונטיים הסבירים בכדי למנוע את ההפרה או המחדל שבוצע על ידי העובד.

האחראיות של המעביד

על פי פקודת הנזיקין, במידה והפרת החוק גרמה נזק לאדם הרי שהוא יכול לתבוע פיצויים ממפר החוק אשר גרם לו את הנזק. לפיכך, בנוסף לתביעה הפלילית המוגשת על ידי המדינה בשל הפרת חוקי הבטיחות המעביד עלול להיתבע בתביעת נזיקין על ידי העובד אשר נפגע בתאונת עבודה.
בהתאם לחוק העונשין, כל הגורם שלא בכוונה מותו של אדם מחוסר זהירות או מעשה פזיז או לא אכפתי שאינם בגדר התרשלות פושעת, צפוי לשלוש שנות מאסר.מפסקי דין שהתקבלו מתברר כי מוות שנגרם בגין אי התקנת אמצעי בטיחות ליד מכונה או בגלל אי מילוי של חובה אחרת אשר מוגדרת בחוק, ייחשב כרשלנות בת עונש על פי סעיף זה.
מעבר לכך, נוהגים לראות את המעביד כאדם שהתרשל אם המוות נגרם בשל העובדה שהמעביד לא הקפיד על העסקת עובדים מאומנים, שימוש בחומרים טובים, שיטת עבודה מתאימה ופיקוח יעיל.

אחראיות הממונה על הבטיחות בארגון

מפעלים אשר מעסיקים יותר מ50 עובדים חייבים בהעסקת ממונה בטיחות. חלק מהתפקיד של ממונה בטיחות בעבודה היא לייעץ למעביד בכל נושאי הבטיחות והגהות במפעל. למרות שהאחראיות לשמירה על הבטיחות במקום העבודה מוטלת על המעביד הרי שעל ממונה הבטיחות אחריות לקיום הבטיחות במפעל על פי חוק. ממונה בטיחות לא חייב לבצע את כל פעולות הבטיחות אשר נדרשות במפעל שכן האחראיות לבטיחות ולבריאות העובדים מוטלת על ממלאי תפקידים רבים בכל רמה בארגון.
התפקיד העיקרי של ממונה בטיחות בעבודה הוא להעניק ייעוץ מקצועי אשר נוגע לזיהוי, הערכה ושליטה בסיכונים וכן מתן הנחיות בכל הנוגע לדרישות החוק.

אחראיות של העובדים לבטיחות בארגון

על אף שהאחראיות על הבטיחות במקום העבודה מוטלת על המעביד, הרי שהחוק מטיל חובות מסוימות גם על העובד. לעובד אסור לעשות בכוונה מעשה אשר עלול לסכן אחרים או את עצמו, אסור לו לפגוע או להשתמש לרעה או בכוונה באמצעים וכן בהתקני בטיחות שסופקו בכדי לשמור על הבטיחות, בריאות או הרווחה של העובדים.
אם לעובד סופקו אמצעי בטיחות או התקנים שהם חובה על פי חוקי הבטיחות, על עובד חלה החובה להשתמש בהם. עובד חייב להשתמש בציוד מגן אישי אשר ניתן לו וכן לשמור אותו במצב תקין ונקי ולהחזיר אותו מיד למעביד או לממונה על עבודה לשם החלפתו אם התגלה בו נזק או פגם.

עובד חייב להודיע למעביד על כל גורם סיכון אשר נתגלה לו במקום העבודה ושלא היה ידוע לפני והוא חייב גם להתייצב לבדיקות רפואיות תקופתיות המתחייבות על פי דרישות כל דין וכן להדרכות הבטיחות שהוא מוזמן אליהן על ידי המעביד או מטעמו.

חברת צמח בטיחות בעלת מדריכים מקצועיים, בעלי ניסיון רב בתחום הבטיחות. כל מדריכי החברה בעלי הסמכות ואישורים מתאימים להדרכות בתחומי בטיחות שונים. לשיחת ייעוץ ללא עלות ולתיאום הדרכה מותאמת לאופי עבודתכם, צרו קשר עם חברת צמח בטיחות בע"מ.

קרדיט תמונה: freepik