כותרת
> C;
1/1
אורח חיים

בעקבות העלייה בכמות הפסולת בשל משבר הקורונה:

גולן אורח חייםפורסם: 17.04.20 , 09:39ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

בעקבות העלייה בכמות הפסולת בשל משבר הקורונה: הממשלה אישרה את הצעת השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין, לתמוך בהיקף של 190 מיליון שקל ברשויות מקומיות הנזקקות לכך, לשם המשך טיפול שוטף בפסולת הביתית בשטחן

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "המשרד להגנת הסביבה לא יכול להישאר אדיש לקשיים שפוקדים כרגע את המשק הישראלי ואת הרשויות המקומיות, ולכן קיבלנו החלטה תקדימית להקצות סיוע משמעותי בהיקף של 190 מיליון שקל לטובת הטיפול בפסולת ברשויות המקומיות. מעבר למהלך שמאפשר ביטול ארנונה עסקית לשלושה חודשים כדי לעזור למשק להתאושש ממשבר הקורונה, המשרד מחזיר כעת לשלטון המקומי לא רק את מלוא ההיקף של היטל ההטמנה שישולם לקרן הניקיון בחודשי המשבר (ממארס ועד יוני) אלא גם מעניק סיוע נוסף של 40 מיליון שקל שיאפשר לרשויות מוחלשות להתמודד עם הגידול המשמעותי בכמות הפסולת הביתית שנוצרה בעקבות משבר הקורונה. בכך המשרד מבטיח את ההמשך הסדיר של השירותים לטיפול בפסולת בשלטון המקומי ונרתם לסייע באופן עקיף לכלל העסקים במדינת ישראל"

הממשלה אישרה היום (ה') בישיבתה הטלפונית את טיוטת חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה), שהגיש השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין, במסגרתה תובטח הרציפות התפקודית של שירותי פינוי ומיחזור הפסולת הביתית בישראל בתקופה זו של התפשטות נגיף קורונה ותנאי החירום, בתקציב של 190 מיליון שקל מהקרן לשמירת ניקיון. בשלב הבא, נוסח החוק יעבור לאישורה של הכנסת.

לפי הנתונים שבידי המשרד להגנת הסביבה, בעקבות משבר הקורונה התרחשה עלייה של כ-10% בממוצע בכמות הפסולת הביתית שיוצרה בישראל. בנוסף, בשל התפשטות הנגיף והמגבלות שהוטלו על כלל ענפי המשק (ובכלל זה הגבלות על כוח האדם בענף הובלת הפסולת, צמצום האפשרות להובלה חוזרת של סחורות ומטענים ועוד) והירידה בפעילות המשקית בכלל, עלולה להתרחש התייקרות בעלויות הטיפול והמיחזור של הפסולת הביתית. נוכח כוונת הממשלה לאפשר הנחה משמעותית בארנונה לעסקים, צפויה ירידה בהכנסות הרשויות המקומיות אשר נועדו לממן בין היתר את עלויות הטיפול והמחזור של הפסולת הביתית.

חלק מן הרשויות המקומיות נתונות בימים אלה בקשיים תקציביים ונוכח הדחיפות בהמשך הטיפול השוטף בפסולת, הממשלה אישרה את הסמכת הקרן לשמירת הניקיון, לתקופה קצובה, לסייע לכלל הרשויות הנזקקות לכך באמצעות מענקים, לפרק זמן קצוב של שלושה חודשים. השתתפות הקרן במענק נועדה לסייע לרשויות להמשיך ולהעניק טיפול ומיחזור שוטף בפסולת הביתית שהצטברה או שתצטבר בשטחן, כך שההנחה המתוכננת בשיעור הארנונה לא תיפגע ביכולת זו.

לפי טיוטת החוק שאישרה הממשלה, המשרד יוכל לתמוך באמצעות מענקים משני סוגים: לרשויות מקומיות בסיווג כלכלי-חברתי 1-5 לפי דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הקצאה של 40 מיליון שקל); ולרשויות מקומיות המקבלות מענקי איזון (כולל מענק בירה), שחלקן בסיווג גבוה יותר (הקצאה של 150 מיליון שקל). בכך מקדם החוק את הסיוע לאוכלוסיות מוחלשות. רשימת הרשויות אשר יקבלו סיוע לפי הוראת השעה מונה 200 רשויות מקומיות, מהן כ-140 בדירוג 1 עד 5.

יצוין, כי המשרד להגנת הסביבה פרסם את תזכיר החוק להערות ציבור, ובזמן זה התקבלו 7 הערות שונות. כולן נבדקו ונענו, והמשרד פרסם באתר החקיקה הממשלתי את התשובות להערות שנשלחו באופן פומבי. לפי נתוני משרד המשפטים, זו הפעם הראשונה שמשרד ממשלתי עושה שימוש באפשרות זו של פרסום פומבי במסגרת שיתוף ציבור, באתר החדש שהושק לפני מספר שבועות.

עוד צוין בטיוטת החוק, כי אם תיווכח הנהלת קרן הניקיון כי רשות מקומית מסוימת טיפלה בפסולת בתקופת המשבר באופן הגורם למפגעים סביבתיים, כגון באמצעות שריפתה או השלכתה ברשות הרבים, תהיה הנהלת הקרן רשאית לדרוש את החזר סכום המענק מאותה רשות, בכפוף להסכמת מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה והממונה על התקציבים במשרד האוצר.

תמיכה זו היא צעד משמעותי נוסף בפעילות המשרד להגנת הסביבה להבטיח, כי על אף הגידול בכמויות הפסולת, ועל אף משבר הקורונה, ימשיכו כסדרן כל פעולות מיחזור הפסולת, בכל רחבי המדינה – הן איסוף הפסולת המופרדת מפחי המיחזור הפרוסים ברשויות, הן הובלת הפסולת למפעלי המיון, והן המשך פעילותם התקינה של מפעלי המיחזור השונים.

המשרד להגנת הסביבה קורא לתושבי המדינה, גם בעת הזאת, להמשיך ולהפריד את הפסולת בביתם, ולהעבירה לפחי המיחזור המתאימים, הפרוסים ברחבי הרשויות המקומיות.